---

Eşti aici

Continut: 

Precizări DRDP Craiova 
04.10.2022 
Lucrările de reabilitare a DN66 s-au executat în baza unui contract care a avut recepția la terminarea lucrărilor în anul 2019 și recepția finală în luna decembrie 2021. 
Sistemul de plase de protecție a fost stabilit în cadrul proiectului pe baza auditului de siguranță a  circulației. 
În zona producerii evenimentului de duminica, 2.10.2022, sunt montate plase de protecție a  versantului care sunt în perfectă stare, între km 116+913 și 116+932 dar și bariere elastice între km 116+970 și 117+030, acestea fiind siteme de protecție stabilite prin proiect și executate pe teren. În această zonă datorită specificului dispozitivelor de protecție este exclusă execuția rănguirii de versanți. Această metodă este utilizată numai acolo unde nu sunt montate dispozitive de protecție. Lucrarea executată recent nu permite desprinderea de pe versant a unor stânci de mari dimensiuni acolo unde sunt montate plase. 
Operațiunile de rănguire au fost executate înainte de montarea sistemelor de protecție. 
Privitor la lucrările de rănguire versanți 
D.R.D.P. Craiova a avut Acord Cadru de Lucrari de rănguire versanți 2019 – 2021 pentru S.D.N. Rm. Valcea pentru DN 7 si DN 7A.
Începand cu anul 2022 s-a demarat procedura pentru încheierea unui nou Acord cadru pentru lucrari de rănguire versanți pentru S.D.N. Rm. Vâlcea, S.D.N. Tg. Jiu si S.D.N. Orșova după cum urmează:
-În data de 08.04.2022, prin adresa nr.10062, au fost solicitate catre S.D.N. Rm. Vâlcea, S.D.N. Tg. Jiu si S.D.N. Orșova necesarul de rănguire versanți.
S-a primit raspuns prin:
Adresa S.D.N. Tg. Jiu, nr. 2247/19.04.2022, înregistrată la D.R.D.P. Craiova cu nr. 11082/19.04.2022;
Adresa S.D.N. Rm. Vâlcea, nr 15/2302/12.04.2022, înregistrată la D.R.D.P. Craiova cu nr. 10290/12.04.2022;
Adresa S.D.N. Orșova, nr 1779/13.04.2022, înregistrată la D.R.D.P. Craiova cu nr. 10583/13.04.2022;
Pentru stabilirea prețului estimativ al achiziției s-au solicitat oferte de la diverse firme cu activități în domeniu. 
Primul sondaj de piață s-a facut în 27.04.2022, iar cel de al doilea în data de 29.06.2022, fiind cel care a stat la baza stabilirii prețului estimat al proceduri,  la o valoare de aproximativ 24.000.000 lei cu TVA.
Au fost solicitate oferte de preț de la 7 firme, la care au raspuns 3 de firme de specialitate și anume:
S.C. Tassid Holding S.R.L. nr. 19608/07.07.2022;
S.C. Nera Alpin S.R.L nr. 19785/08.07.2022;
S.C. extrem Construct S.R.L. nr.19847/11.07.2022.
În urma analizei prețurilor obținute s-a determinat valoarea estimată a lucrărilor și s-a solicitat modificarea valorii în PAAP 2022. 
În data de 04.08.2022, a fost aprobat Caietul de Sarcini nr. 9723/04.08.2022. 
În prezent documentația este in faza de avizare de catre Compartimentul Analiza  Prețuri din cadrul D.R.D.P. Craiova. 
Privitor la descarcarea plaselor de protecție, ca urmare a solicitarii S.D.N. Tg. Jiu, nr. 522/31.01.2022, înregistrată la D.R.D.P. Craiova cu nr. 2713/31.01.2022, cu privire la “materialele care au căzut în plasele de protecție și au determinat instituirea de restricții de circulație ” au fost contactate firme de specialitate pentru remedierea situației. 
Singura firmă care a manifestat interesul pentru această operațiune a fost SC Maccaferri România, căreia i s-a înaintat în regim de urgență comanda de execuție cu nr. 8363/23.03.2022. Remedeierea a fost executată în bune conditii, recepția fiind făcută în 06.04.2022. 
Precizăm că toate direcțiile regionale au primit dispoziție din partea conducerii CNAIR să inspecteze periodic zonele montane aflate în administrare și ia măsuri în regim de urgență acolo unde se impune. Trebuie menționat că Defileul Jiului este parc național, arie protejată și toate plasele au fost montate după ce un proiectant specializat a efectuat o analiză  și a identificat zonele cu risc de cădere a pietrisului/stâncilor. Mai mult, în special vara, pe versanții de pe marginea tuturor drumurilor naționale au loc acțiuni de rănguire pentru a disloca bucățile de piatră care prezintă risc de a cădea pe carosabil. De asemenea zonele identificate cu risc sunt semnalizate corespunzător.
Potrivit legii responsabilitatea montării de sisteme de protecție revine administratorului drumului public, până la o înălțime de maximum 30 de metri. 
DRDP Craiova