---

Eşti aici

Pe drumurile de interes national sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare, urmatoarele categorii de transporturi:

  • Transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate de Ministerul Apărării Naţionale;
  • Transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate de Ministerul  Afacerilor Interne;
  • Transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate de C.N.A.I.R. S.A. Şi de către subunităţile acesteia;
  • Transporturile efectuate cu vehiculele rutiere specializate deţinute sau utilizate în exclusivitate pentru serviciii de ambulanţă;
  • Transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglemnatate prin O.G. Nr. 88/2001;
  • Vehiculele rutiere care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004
  • Vehiculele rutiere care efectuează transporturi funerare;
  • Vehiculele rutiere care efectuează transporturi cu echipamente de prim ajutor în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;
  • Vehiculele rutiere specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora care participă la acţiuni de dezăpezire sau în situaţii de urgenţă, calamitate, dezastre naturale