---

Eşti aici

Continut: 

Joi, 09.09.2021, DRDP Craiova a semnat contractul având ca obiect "Consolidare si amenajare scurgere ape pe DN 67D”, cu ofertantul declarat câștigător ASOCIEREA S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L. (lider de asociere) –S.C. YDAIL CONSTRUCT S.R.L.(asociat1) – S.C. TRISKELE S.R.L.(asociat2)

Valoarea contractului este de: 57.778.644,60 lei fără TVA.

Obiectul contractului consta in prestarii servicii de elaborare Pth, DE, documentatii obtinere acorduri, avize, autorizatie de construire, Asistenta tehnica pe parcursul executiei de lucrari si Executie de lucrari pentru obiectivul ‘Consilidare si amenajare scurgere ape pe DN 67D intre km 0+000-42+000’.

Durata contractului este de 81 de luni, din care:

-3 luni elaborare PT+CS+PAC/PAD,

-18 luni executie lucrari si Asistenta Tehnica, exclusiv perioada de timp friguros,

-2 luni pentru detalii de executie, avand Ordin de Incepere concomitent cu Ordinul de Incepere executie lucrari,

-60 de luni Asistenta Tehnica pe perioada garantiei lucrarilor.

Scurta descriere a proiectului:

Proiectul de Consolidare si amenajare scurgere ape DN 67D, tronsonul cuprins intre localitatiile Targu Jiu si Baia de Arama, km 0+000-42+000 consta in lucrari de:

- preluare si evacuare a apelor pluviale, prin realizarea de santuri si rigole, pe tot sectorul de drum mentionat,

- preluare si evacuare a apelor subterane, prin executia de drenuri si guri de scurgere,

-executie a 3 poduri noi,

-consolidare a 11 poduri,

-amenajare si refacere trotuare in zonele de intravilan,

-amenajare acostamente,

- realizare podete la intersectia cu drumuri laterale,

-realizare accese la proprietati, pentru a se asigura scurgerea apelor pluviale,

-consolidare a corpului drumului , prin executia de coloane forate sau ziduri de sprijin,

- lucrari de siguranta a circulatiei, marcaje rutiere, semnalizare verticala, borne kilometrice si    hectometrice,

-relocare retele de utilitati,

- amenajare, in limita a 10 metri, a drumurilor laterale ce se intersecteaza cu DN 67D, intre km 0+000-42+000.

 

DRDP Craiova