---

Eşti aici

Comunicat de presa DN 67B

Continut: 

O oferta depusa pentru contractul de prestari servicii de proiectare  Reactualizare Proiect tehnic conform Expertize tehnice actualizate, Detalii executie, Asistenta tehnica la obiectivul "Modernizare DN 67B Scoarta-Pitesti, km 0+000 - 188+200"

A fost incheiata etapa de depunere a ofertelor pentru proiectul de Reactualizare Proiect tehnic conform Expertize tehnice actualizate, Detalii executie, Asistenta tehnica la obiectivul "Modernizare DN 67B Scoarta-Pitesti, km 0+000 - 188+200". Pentru procedura de achizitie publica privind servicii de reactualizare proiect tehnic conform expertize tehnice, detalii de executie si asistenta tehnica DN 67B km 0+000 - 188+200, a fost depusa o singura oferta de catre asocierea Elternhaus-Studio Corona SRL Civil Engineering si doi subcontractanti declarati Engineering Design SRL, Geotesting.

Obiectul licitatiei consta in reactualizarea proiectului tehnic conform expertizei tehnice actualizate, detalii de executie si asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor.

Pentru realizarea obiectivului de investitii "Modernizare DN 67B Scoarta-Pitesti" si punerea acestuia in functiune sunt planificate la nivel de Autoritate Contractanta derularea activitatilor si initiativelor urmatoare:

  • Elaborarea documentatiilor tehnico-economice faza Reactualizare PT, inclusiv DTAC pentru realizarea obiectivului de investitii inclusiv verificarea PT de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, durata estimata: 3 luni
  • Elaborarea detaliilor de executie, durata estimata: 1 luna
  • Asistenta tehnica: 72 de luni din care 36 de luni pe durata executiei lucrarilor si 36 de luni pe perioada de garantie de buna executie

De la data emiterii ordinului de incepere pentru elaborarea reactualizarii proiectului tehnic se va avea in vedere ca la 1 luna de zile sa se predea documentatia tehnica aferenta " Pod peste Valea Richita la Poiana Lacului km 175+822", iar la 2 luni predarea documentatiei tehnice aferenta "Pod peste raul Olt la km 119+238 la Poganu"

Valoarea estimata fara TVA: 7124685,05 RON

DRDP Craiova