---

Eşti aici

Continut: 

 

În perioada martie – aprilie 2020 CNAIR va efectua revizii tehnice pe drumurile naționale și autostrăzile aflate în administrare, în vederea începerii programului de punere în ordine a acestora. Inspecțiile vor fi efectuate pentru evaluarea stării tehnice a infrastructurii rutiere în vederea remedierii cât mai urgente a degradărilor apărute pe partea carosabilă.

Programul de punere în ordine a drumurilor naționale și autostrăzilor cuprinde următoarele tipuri de lucrări:

- Lucrări la partea carosabilă (plombări gropi, repararea suprafețelor burdușite, colmatări fisuri și crăpături, etc.)

- Întreținerea platformei drumului (aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată, completarea cu pământ, cu balast, îndepărtarea materialului rezultat de la activi-tatea de deszăpezire de pe platforma drumurilor și a podurilor)

- Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului (curățire șanturi și rigole)

- Lucrări privind întreținere plantației rutiere (defrișări plantații pe zonă și în spații verzi, com-pletări plantații, văruirea plantațiilor și a accesoriilor)

- Întreținere curentă la poduri, pasaje, podețe și tuneluri (desfundări, decolmatări podețe, repararea degradărilor la partea carosabilă a podurilor și podețelor, curățarea și repararea gurilor de scurgere, repararea parapetelor pietonale și/sau separatoare pe poduri, curățarea el-ementelor de acoperire a rosturilor, curățarea vegetației albiilor, etc.)

- Lucrări de siguranță rutieră (montat indicatoare noi, întreținere semnalizare vertical, întreți-nerea locurilor de parcare, execuție marcaje rutiere longitudinale, laterale și transversale, mon-tare parapeți noi, etc.).

“În luna aprilie vom lansa programul de lucrări de reparații și întreținere. Le-am solicitat colegilor ca până atunci să inventarieze problemele de pe toate drumurile naționale și, în paralel, să demareze și acțiuni de curățenie. “Noi curățăm, tu păstrează !” este o campanie pentru cetățeni, și împreună vreau să ne manifestăm cu responsabilitate și spirit civic. Am transmis și direcțiilor regionale să promoveze această campanie prin toate mijloacele, astfel încât să fie o reușită, iar curațenia pe drumurile naționale să devină o normalitate și nu o excepție.”, a declarat Mariana Ioniță, Directorul General al CNAIR SA.