---

Eşti aici

La momentul la care va prezentati intr-unul din punctele de lucru ale distribuitorilor autorizatii de CNAIR sa incaseze tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale (rovinieta), pentru achitarea acesteia trebuie sa:
 • comunicati personalului distribuitorului numarul de inmatriculare al vehiculului asa cum este inscris in certificatul de inmatriculare;
 • comunicati personalului distribuitorului numarul de identificare al vehiculului (seria de sasiu), in cazul rovinietelor cu valabilitate de 90 zile si 12 luni, atunci cand se solicita acest lucru de catre personalul distribuitorului;
 • comunicati personalului distribuitorului tipul vehiculului, conform clasificarii prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

In urma furnizarii datelor, personalul distribuitorului va elibera un document, denumit "copie partener", document pe care vi-l va inmana, in vederea verificarii corectitudinii datelor inscrise si certificarii, prin semnatura, a corectitudinii acestora.

In cazul in care observati ca datele inscrise nu sunt conforme cu cele solicitate, returnati personalului distribuitorului copia partner nesemnata si solicitati eliberarea unui nou document, in conformitate cu cele solicitate.

In acesta situatie, personalul distribuitorului este obligat sa emita un nou document "copie partener".

In situatia in care datele inscrise in "copie partener" sunt conforme cu cele solicitate, trebuie sa semnati acest document, personalul distribuitorului urmand a va inmana exemplarul "copie clinet" al rovinietei, document ce va fi stampilat de distribuitor si va ramane in posesia dumneavoastra.

Doar emiterea de catre personalul distribuitorului a documentului "copie client" atesta inregistrarea in baza de date a rovinietei.

In cazul in care observati o eroare la inscrierea numarului de inmatriculare, dupa ce ati semnat documentul "copie partener", iar personalul distribuitorului a emis documentul "copie client" , puteti solicita corectia numarului de inmatriculare, in punctul de lucru al distribuitorului care a emis rovinieta, in decurs de 60 minute de la emiterea acesteia.

In vederea operarii acestei modificari, personalul distribuitorului va solicita o copie de pe certificatul de inmatriculare al vehiculului.

Pentru o astfel de solicitare, va fi emis de catre personalul distribuitorului, un document justificativ in doua exemplare identice astfel:

 • primul exemplar (Corectie Numar Auto - copie partener) se inmaneaza solicitantului in vederea certificarii prin semnatura a corectitudinii datelor;
 • al doilea exemplar (Corectie Numar Auto - copie client), emis dupa certificarea copiei partener, va fi stampilat de catre distribuitor si inmanat solicitantului;

Doar emiterea documentului (Corectie Numar Auto - copie client) atesta modificarea numarului de inmatriculare in baza de date.

In situatia emiterii rovinietei pentru un numar de inmatriculare eronat, in cazul in care nu a fost solicitata si efectuata corectia numarului de inmatriculare in termen de 60 minute de la emitere,la punctul de distributie unde a fost emisa rovinieta, utilizatorul poate solicita CNAIR - S.A. corectia numarului de inmatriculare in baza de date.

Solicitarea se transmite in original la CNAIR - S.A., conform formularului-tip care se regaseste pe pagina www.cnadnr.ro sectiunea Roviniete Cerere schimbare numar inmatriculare eronat, impreuna cu:

 • o copie a documentului copie client emis pentru numarul de inmatriculare eronat;
 • o copie a certificatului de inmatriculare sau a cartii de identitate a vehiculului, din care sa reiasa numarul de inmatriculare corect;
 • o copie a documentului de plata.

Pe baza documentelor mentionate anterior, CNAIR va efectua corectia numarului de inmatriculare daca este indeplinita una din urmatoarele conditii:

 • numarul de identificare al vehiculului, inscris in documentul copie client, corespunde cu cel inscris in certificatul de inmatriculare sau in cartea de identitate a vehiculului, transmisa de utilizator;
 • in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor romani, nu este inscris numarul de identificare al vehiculului, iar conform inregistrarilor din baza de date a Directiei regim permise de conducere si inmatriculare vehicule numarul de inmatriculare inscris in document, la data eliberarii rovinietei, nu era alocat unui vehicul;
 • in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor straini, numarul de inmatriculare inscris prezinta o eroare de maximum doua caractere si numarul de identificare al vehiculului nu este inscris;
 • rovinieta a fost emisa pentru numarul de inmatriculare al unui vehicul pentru care nu este obligatorie achitarea tarifului de utilizare;

Acest lucru se datoreaza faptului ca in urma vanzarii vehiculului noul proprietar nu a efectuat transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului in termenul prevazut de legislatia in vigoare (Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificarile si completarile ulterioare). Din acest motiv, in evidentele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, dumneavoastra figurati in continuare ca si detinator al vehiculului, iar in cazul utilizatorilor romani (persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in România) responsabilitatea achitarii rovinietei revine in exclusivitatea acestora.

CNAIR nu are niciun drept in aplicarea sanctiunilor altor persoane, decat celor inscrise in certificatul de inmatriculare ca detinatori sau ca utilizatori in baza unui drept legal.

In aceasta situatie, puteti formula o contestatia la procesul verbal emis, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la judecatoria in a carei circumscriptie domiciliati sau isi are sediul firma dumneavoastra.

Totodata, va puteti adresa serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in a carui raza de competenta a fost inmatriculat vehiculul, in vederea depunerii unei notificari cu privire la instrainarea vehiculului. Notificarea trebuie sa fie insotita de copii de pe documentele justificative (contract de vanzare-cumparare, certificat de radiere fiscala pentru vehiculul in cauza).

 • in cazul in care ati achitat amenda contraventionala, conform celor inscrise in procesul verbal, trebuie sa trimiteti catre CESTRIN, prin una din metodele mentionate mai jos, copii ale documentelor care atesta plata amenzii contraventionale, impreuna cu o copie a procesului verbal si a instiintarii de plata.
 • prin posta, la adresa Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti
 • prin predare directa la sediul CESTRIN, Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti
 • prin e-mail la adresa chitanta@cestrin.ro;

Va rugam sa pastrati originalele documentelor de plata.

In cazul utilizatorilor români care isi schimba numarul de inmatriculare al vehiculului, rovinieta sau peajul isi mentin valabilitatea in conditiile in care in baza de date a autoritatii de inmatriculare este operata modificarea respectiva. Autoritatea de inmatriculare va asigura, pe baza de protocol, accesul zilnic al CNAIR - S.A. la baza de date cu modificarile privind schimbarea numarului de inmatriculare.

In cazul utilizatorilor români si straini, in situatia schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare sau tariful de trecere, rovinieta sau peajul isi mentin valabilitatea numai in conditiile in care la emiterea acestora numarul de identificare al vehiculului a fost inscris corect.

In conditiile in care la emiterea rovinietei numarul de identificare a vehiculului nu a fost inscris sau nu a fost inscris corect, in cazul schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare, utilizatorul va solicita CNAIR - S.A., in scris, efectuarea modificarii numarului de inmatriculare in baza de date a SIEGMCR. Pentru efectuarea modificarii utilizatorul se va prezenta la una dintre subunitatile CNAIR - S.A. cu urmatoarele documente:

 • cerere scrisa, conform formularului-tip care se regaseste pe pagina web a CNAIR - S.A.;
 • cartea de identitate a autovehiculului in copie si originalul acesteia pentru verificarea conformitatii.

Solicitarea se verifica pe loc si, daca cererea este justificata, se efectueaza modificarea in baza de date.

Odata cu modificarea numarului de inmatriculare in baza de date se va elibera, prin intermediul SIEGMCR, un document care atesta efectuarea modificarii si valabilitatea rovinietei pentru noul numar de inmatriculare, in doua exemplare, dintre care:

 • unul va fi stampilat de catre CNAIR - S.A. si va fi inmânat solicitantului;
 • unul va fi semnat de catre solicitant si va ramâne la CNAIR - S.A.

Atat pentru vehiculele care circula cu numere provizorii, cat si pentru vehiculele inregistrate, NU se achita rovinieta;

In cazul in care in sistemul informatic, pentru numarul de inmatriculare respectiv exista o rovinieta aflata in perioada de valabilitate, aceasta se considera a fi valabila pentru vehiculul dv., numai in cazul in care numarul de identificare pentru care a fost eliberata rovinieta respectiva este acelasi cu numarul de identificare din certificatul de inmatriculare al vehiculului detinut de catre dv., si rovinieta respectiva a fost eliberata pentru tipul de vehicul detinut de catre dv.

In cazul in care cele doua numere de identificare nu sunt identice, sau tipul vehiculului detinut de catre dv. este diferit de tipul vehiculului pentru care s-a emis rovinieta existenta in sistemul informatic, aceasta nu se considera a fi valabila pentru vehiculul detinut de catre dv., iar operatorul are obligatia sa va elibereze rovinieta solicitata.

CNAIR S.A. va returna, la solicitarea utilizatorului, suma reprezentând contravaloarea tarifului de utilizare, în următoarele situații:

1. RADIEREA DIN CIRCULAŢIE A VEHICULULUI, CA URMARE A:

a) dezmembrării, casării sau predării vehiculului unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării,

b) scoaterii definitive din România a vehiculului,

c) declarării furtului vehiculului.

Utilizatorul trebuie să depună/transmită pe adresa CNAIR S.A. - b-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, următoarele documente:

 

Persoane fizice

- solicitarea de restituire (MODEL),

- certificatul de radiere din circulație, emis de organele Poliției Rutiere, în original sau copie legalizată,

- un document emis de organele abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predării vehiculului unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului la organele abilitate, copie,

- cartea de identitate/buletinul utilizatorului vehiculului, copie.

 

Persoane juridice

- solicitarea de returnare (MODEL)

- certificatul de radiere din circulație, emis de organele Poliției Rutiere, în original sau copie legalizată,

- un document emis de organele abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predării vehiculului unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului la organele abilitate.

 

2. PLATĂ DUBLĂ

În cazul în care pentru același vehicul se achită mai multe roviniete pentru perioade de valabilitate care se suprapun pentru cel puțin o zi, în vederea restituirii contravalorii tarifului de utilizare, aferent perioadei de suprapunere a rovinietelor, utilizatorul va transmite următoarele documente,pe adresa CNAIR S.A. - b-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București/ e_mail venit@andnet.ro/fax. nr. 021.264.34.84, următoarele documente:

 

Persoane fizice

- solicitarea de returnare (MODEL),

- cartea de identitate sau certificatul de înmatriculare al vehiculului, copie ce va purta înscrisul "conform cu originalul" și semnatura,

- cartea de identitate/buletinul utilizatorului vehiculului, copie.

Persoane juridice

- solicitarea de returnare (MODEL),

- cartea de identitate sau certificatul de înmatriculare al vehiculului, copie ce va purta înscrisul "conform cu originalul", semnatura și ștampila unitații. 

In situatia in care aveti nevoie de informatii suplimentare privind rovinieta va puteti adresa telefonic la numarul: 021.264.33.44 , de luni pana joi in intervalul orar 08:30 – 16: 30 si vineri in intervalul orar 08:30 – 14:00, sau pe email la adresa roviniete@andnet.ro

In situatia in care in certificatul de inmatriculare, pe langa detinatorul vehiculului, este inscris si utilizatorul acestuia, procesul verbal de constatare a contraventie va fi emis pe numele utilizatorului. Doar in situatia in care in certificatul de inmatriculare nu sunt inscrise datele utilizatorului, procesul verbal de constatare a contraventiei va fi emis pe numele detinatorului (firma de leasing)

In prezent, puteti achizitiona rovinieta prin intermediul SMS, daca detineti abonament sau cartela preplatita, de la operatorii de telefonie mobila ORANGE ROMANIA, VODAFONE ROMANIA, TELEKOM ROMANIA si RCS&RDS.

Pentru a achita rovinieta prin SMS:

- veti transmite la numarul de telefon 7500, prin mesaj text, numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia, conform clasificarii prevazute in anexa nr.1 la Ordonanta ( respectiv o litera de la A la H).

- veti primi un mesaj text, prin care veti fi informat ca rovinieta va fi emisa pentru datele furnizate in pasul anterior

- veti confirma emiterea rovinietei prin transmiterea unui mesaj text cu textul DA

- veti primi un mesaj text de confirmare a emiterii rovinietei, care va contine datele privind rovinieta emisa.

IMPORTANT!!! In situatia in care dupa primirea SMS-ului de confirmare a emiterii rovinietei primiti un alt SMS cu textul “Rovinieta nu a fost emisa. SMS-ul de confirmare emitere rovinieta nu a putut fi transmis. Trimite nr. inmatriculare urmat de cat. rovinieta coresp. tip vehicul.” inseamna ca tranzactia nu a putut fi taxata de catre operatorul de telefonie mobila, iar rovinieta nu este valabila.

Spre exemplu, daca vehiculul dvs. are numarul de inmatriculare B00AJV, este autoturism si doriti in data de 20.07.2017 sa achitati o rovinieta pasii sunt urmatorii:

 1. veti trimite la 7500 un SMS cu textul “B00AJV A”
 2. veti primi un SMS cu textul “Vrei rovinieta cat. A (autoturism)-7zile, pt. B00AJV, tarif X EUR. Cost total X,Y EUR+TVA. Trimite DA pt.confirmare.”
 3. veti trimite la 7500 un SMS cu textul “DA”
 4. veti primi un SMS cu textul “A fost emisa rovinieta ………. Categoria A, pentru vehiculul B00AJV, valabil pana la …………… ora 23:59:59. Detalii valabilitate rovinieta: www.cnadnr.ro

Conform prevederilor OG 15/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt exceptate de la achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale (rovinieta):

 • vehiculele detinute in proprietate sau, dupa caz, folosite in baza unui drept legal, conform datelor inscrise in certificatul de inmatriculare, de:
  • unitatile Ministerului Apararii Nationale;
  • unitatile Ministerului Afacerilor Interne;
  • unitatile Serviciului Roman de Informatii;
  • unitatile Serviciului de Informatii Externe;
  • unitatile Serviciului de Protectie si Paza;
  • unitatile Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
  • Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia;
  • serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si subunitatile acesteia (x)Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier;
  • Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania;
  • serviciile de ambulanta;
 • storice, conform celor inscrise in certificatul de inmatriculare sau in cartea de identitate a vehiculului;
 • revazute ca fiind exceptate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte;
 • folosite exclusiv in transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativa a unei localitati.
 • destinate transportului scolar.

Incepand cu data de 1 octombrie 2010, vehiculele mentionate anterior sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai daca sunt inregistrate ca vehicule exceptate in baza de date.

In vederea exceptarii de la plata tarifului de utilizare pentru vehiculele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-e) din Ordonanta, utilizatorii acestora sunt obligati sa comunice CNAIR - S.A., sub declaratie pe propria raspundere, lista numerelor de inmatriculare ale vehiculelor, insotita de copii ale certificatelor de inmatriculare ale acestora.

Pentru vehiculele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) din Ordonanta, utilizatorii acestora vor transmite Directiei regim permise de conducere si inmatriculare vehicule lista cu numerele de inmatriculare ale acestora, in vederea marcarii in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, ca vehicule exceptate de la plata tarifului de utilizare si a tarifului de trecere.

Utilizatorii vehiculelor prevazute la alin. (1) au obligatia de a transmite CNAIR - S.A., respectiv Directiei regim permise de conducere si inmatriculare vehicule, sub declaratie pe propria raspundere, orice modificare aparuta cu privire la vehiculele aflate in proprietate sau care, dupa caz, pot fi folosite in baza unui drept legal.

Utilizatorii nu pot considera vehiculul exceptat de la plata tarifului pana la confirmarea, in scris, de catre CNAIR - S.A. a includerii acestuia in baza de date sau, dupa caz, a modificarii acesteia.

Fapta de a circula fara rovinieta valabila constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala.

Sumele provenite din amenzile aplicate pentru lipsa rovinietei nu se constituie venit la bugetul CNAIR SA. Acestea  se fac venit integral la:

 • bugetele locale, in cazul amenzilor aplicate persoanelor fizice;
 • bugetul de stat, in cazul amenzilor aplicate persoanelor juridice.

Amenzile care se cuvin:

 • bugetelor locale - se achită in conturile dedicate deschise la administraţiile publice locale*, la casieriile acestora ori la alte instituţii publice abilitate să administreze aceste venituri ale bugetelor locale  sau, prin mijloace de plata online, administrate/ autorizate/ acceptate de administraţiile publice locale (ex. ghiseul.ro - daca institutia in contul careia persoana fizica intentioneaza sa faca plata amenzii, este inrolata);
 • bugetului de stat - se achita in conturile dedicate deschise la unităţile Trezoreriei Statului, la institutiile autorizate de acestea sa incaseze amenzile sau, prin mijloace de plata online, administrate/ autorizate/ acceptate de unităţile Trezoreriei Statului.

 

             * desi plata amenzii se poate efectua in conturile dedicate deschise la oricare din administraţiile publice din Romania, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, este indicat ca plata amenzii sa se faca in conturile dedicate deschise la administraţia publica locala unde isi are domiciliul contravenientul persoana fizica;

In aceste conditii, intrucat CNAIR SA nu gestioneaza aceste conturi si mijloace de plata online, nu poate indica in procesele verbale intocmite pentru lipsa rovinietei:

            - conturile dedicate ale administraţiilor publice locale in care personele fizice vor intentiona sa achite amenzile;

            - conturile dedicate ale unităţilor Trezoreriei Statului in care personele juridice trebuie sa achite amenzile;

            - mijloace de plata online administrate/ autorizate/ acceptate de administraţiile publice locale si de unităţile Trezoreriei Statului in care personele fizice si personele juridice, dupa caz,  pot achita amenzile."